InformationStudie digitaliseringsbarometer in de gezondheid

De digitalisering neemt als een soort megatrend zijn intocht in bijna alle delen van de maatschappij. Zo ook in de dienstverlening binnen de gezondheidszorg en de verzorging. Informatie- en communicatie technologieën geven in toenemende mate ondersteuning bij de dienstverlening binnen dit terrein: telemedicine, e-health, monitoring en medische app ’s, digitale patiëntendossiers, ‘Ambient Assisted Living’ en ambulante intensive care verzorging zijn enkele voorbeelden. Vaak wordt de inzet van deze technieken door het gebrek aan vakkundige personeel (artsen en verzorgenden) als noodzakelijk verklaard.


Ook in de gezondheidszorg is een duidelijke transformatie naar een digitale omgeving gaande. De veranderingen zijn steeds meer zichtbaar. Maar hoe zal de toekomst eruit zien? Worden alle processen gedigitaliseerd waar een digitalisering mogelijk is? Is de deze technologische innovatie echt noodzakelijk?


In een recent onderzoek onder meer dan 60 opinieleiders gepubliceerd in het vooraanstaande Duitse “Handelsblatt” (22-06-016) komen de experts tot een uniform oordeel: de gezondheidszorg heeft in vergelijking met andere branches nog veel in te halen. 73% van de ondervraagde experts geven aan dat de gezondheidszorg een duidelijke achterstand heeft wat de digitalisering betreft.


In de “Süddeutsche Zeitung” (Economie, 20-08-2016) wordt in verband met diagnostiek en behandeling van ziekten al van de “homo electronicus” gesproken en wordt de vraag gesteld: moeten wij straks bij de arts vóór een behandeling eerst een verklaring omtrent de gegevensbescherming ondertekenen?

Het wetenschappelijke interesse gaat er nu naar uit meer informatie te vergaren over de invloed van de digitalisering op de organisatie van het werk én de processen in de gezondheidszorg. Welke eisen zijn aan de competenties en de opleidingen van de verbonden beroepen te stellen? Hoe worden de dagelijkse werkzaamheden beïnvloed? Hoe kunnen medewerkers voor de nieuwe taken bijgeschoold worden en welke technologieën hebben een echte potentie voor implementatie?

Bovendien moeten uitspraken over de trends in verschillende landen een inzicht verschaffen over de huidige stand van de ontwikkeling in de desbetreffende landen en daarmee ook een vergelijking van deze ontwikkeling mogelijk maken.

Er zal een mix van methoden van kwalitatieve en kwantitatieve interviews van experts uitgevoerd worden om een deductieve hypothese op te stellen die vervolgens in een wetenschappelijke analyse gecontroleerd zal worden. Daarvoor volgt een operationalisering en de vorming van meetbare indicatoren. Vervolgens een verwerking van de data met statistische tools. De controle van de uitkomsten gebeurt zo als gebruikelijk met het berekenen van de significantie. De inzichten cq. uitkomsten worden uiteindelijk weer op het theoretische model toegepast. In een researchbericht “digitaliseringsbarometer studie” worden mogelijke paden voor verdere ontwikkelingen en scenario’s voor de toekomst beschreven. De ondervraging van de experts is daarbij niet representatief maar exploratief uitgericht.

Kontakt / Info

Info: www.digitalisierungsbarometer.de

Digitization has the potential to change the entire industry. Breakthrough takes time - but there is also the right or the wrong time to get started.

Will we become "Homo Electronicus"?

The Googles, IBMs and Intels of the world are developing a huge business field in developments such as bioelectronics. Pharmacists GlaxoSmithKline and Google are researching into the early detection of epileptic seizures. Will future brain waves be analysed from Silicon Valley? (SZ, 20.08.2016)

Many challenges in digitization are particularly evident in the health care sector because, on the one hand, this is the best possible help for life and health and, on the other hand, the most sensitive data. Technical improvements must always be seen in the context of their return to the image of man and medicine (ver.di area Innovation and Good Labor - "Good work and digitalisation" September 2015)