InformationDigitaliseringsbarometer – Sundhedssektoren


Digitaliseringen præger som megatrend næsten alle sektorer i samfundet - også sundheds- og plejesektoren. Informations- og kommunikationsteknologi giver i stigende grad impulser for at støtte sundheds- og plejeydelser: f.eks. telemedicin, overvågning og medicinske apps, digitale patientjournaler, ambient assisted living (AAL) samt ambulant intensiv sygepleje. I den Nationale Strategi for Digitalisering i Sundhedsvæsnet 2013-2017 kædes behovet for digitalisering sammen med et stigende antal ældre og kronisk syge, ”som vil få brug for indsatser på tværs af sektorgrænser”. Digitalisering skal hjælpe med at dække behovet for ”mere og bedre samarbejde på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis”. Manglen på kvalificeret arbejdskraft (læger og sygeplejersker)har også skabt et behov for teknisk assistance.


Sundhedsvæsenet i Danmark gennemgår en omdannelse, hvor brugen af it i sundhedsvæsnet skal udbredes til mere digitale processer. Forandring er allerede i gang. Men hvordan ser fremtiden ud? Bliver alt digitaliseret, der kan digitaliseres? Er denne nye teknologiske udvikling virkelig nødvendigt?


En opgørelse over udbredelsen af sundheds-it på hospitaler i EU viser, at Danmark er i front internationalt. Baggrunden for denne digitale førerposition er også, at omkring 77 pct. af danskerne er på internettet dagligt.


Forskningsinteressen ligger i at finde ud af

  • hvordan digitaliseringen vil påvirke arbejdets organisering og processer i sundhedssektoren og dermed forbundne kompetencekrav og tilpasning af professioner og beskæftigelse,
  • hvordan medarbejderne skal trænes til fremtidige opgaver og
  • hvilke teknologier der har potentialet til at sætte sig igennem.

Derudover identificeres landespecifikke trends, for at kunne sammenligne de enkelte lande med hinanden. I en kvantitativ ekspertundersøgelse testes deduktivt afledte hypoteser. Til dette formål formuleres målbare indikatorer. Data vil blive analyseret ved hjælp af statistiske metoder. I forskningsrapporten "Digitaliseringsbarometer Sundhed" fremlægges udviklingsmuligheder og fremtidsscenarier. Undersøgelsen er eksplorativ og derfor ikke-repræsentativt.


Contact:

Syddansk Universitet/University of Southern Denmark
Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse/Department of Entrepreneurship and Relationship Management
Alsion 2, A2 -6400 Sønderborg; Danmark

Dr. Simon Fietze

Adjunkt/Assistant Professor
Dr. Simon Fietze


Working group

Nicolai Damgaard Bergholt - Alexander Grønkjær Nielsen - Sissi Kathrin Greifsmühlen Nielsen

Contact / Info

Dr. Simon Fietze

Digitization has the potential to change the entire industry. Breakthrough takes time - but there is also the right or the wrong time to get started.

Will we become "Homo Electronicus"?

The Googles, IBMs and Intels of the world are developing a huge business field in developments such as bioelectronics. Pharmacists GlaxoSmithKline and Google are researching into the early detection of epileptic seizures. Will future brain waves be analysed from Silicon Valley? (SZ, 20.08.2016)

Many challenges in digitization are particularly evident in the health care sector because, on the one hand, this is the best possible help for life and health and, on the other hand, the most sensitive data. Technical improvements must always be seen in the context of their return to the image of man and medicine (ver.di area Innovation and Good Labor - "Good work and digitalisation" September 2015)